Inženýrská činnost

sekce_inzenirskacinnost.jpgZajistíme potřebná povolení pro Vaši stavbu. Provedeme vyhodnocení potřebného rozsahu prací a kontrolu obsahu projektové dokumentace s ohledem na typ zajišťovaného povolení.

Pro žádosti o jednotlivá povolení podávané u stavebních úřadů zajišťujeme potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické infrastruktury – inženýrských sítí a rozvodů, na které bude Vaše stavba napojena.

Zajistíme potřebné přílohy žádostí a projektů, jako jsou měření půdního radonu, průkaz energetické náročnosti budovy, statické výpočty a posudky, energetické audity.

Můžeme zajistit geologický průzkum, hydrologický průzkum, geodetické služby a provedeme či zajistíme potřebné projektové práce.