Pasportizace objektů

  • sekce_pasportizace.jpgzhotovení výkresové dokumentace skutečného stavu objektů v základním rozsahu půdorysů, řezů pohledů apod. v digitální i tištěné podobě
  • doplnění základní dokumentace o informace o nemovitosti na základě provedených průzkumů v rozsahu dle zadání požadavků investora vč. zajištění destruktivních i nedestruktivních průzkumů a měření
  • dokumentace skutečného stavu instalací
  • fotodokumentace
  • průběžné pasportizace stavby a okolních objektů podle zadané časové osy např. v závislosti na průběhu výstavby či rekonstrukce stavby
  • inspekce nemovitostí pro účely zjištění jejich stavu při převodu nemovitosti