Projektová činnost

Nabízíme zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavby a rekonstrukce rodinných domů, staveb pro bydlení a rekreaci, bytových domů, administrativních a výrobních objektů.

  • studie a vizualizace staveb, architektonické návrhy
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • výrobní dokumentace
  • inspekce nemovitostí – posouzení stavu objektu před jeho nákupem
  • pasportizace objektů, zaměření skutečného stavu

Projektujeme také stavby pro výrobu a skladování, máme zkušenosti v oblasti návrhu a zpracování projektů v oblasti stavebních úprav pro  instalace technologických celků a výrobních linek a staveb pro zemědělskou výrobu.